Suomen NLP-yhdistys ry

SUOMEN NLP-YHDISTYS = KOHTAAMISPAIKKA NLP:STÄ KIINNOSTUNEILLE

Suomen NLP-yhdistyksen tavoitteena on toimia korkeatasoisen NLP:n tunnetuksi tekemiseksi, soveltamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

Suomen NLP-yhdistyksen tavoitteena on

– toimia korkeatasoisen NLPn tunnetuksi tekemiseksi, soveltamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

– tiedottaa ja julkaista NLP-aiheista asiantuntijalehteä  NLP Mielilehteä, sekä NLP-aiheista kirjallisuutta.

– tiedottaa NLP-aiheisista tapahtumista, järjestää jäsentilaisuuksia ja koulutusta.

– toimia alansa asiantuntijana tavoitteenaan tukea eri sovellusalojen ja NLP-kouluttajatahojen työtä ja verkottumista.

– toimia yhteistyössä muiden suuntausten ja lähestymistapojen kanssa tavoitteenaan lähestyä elämää systeemisenä ilmiönä.

Yhdistys järjestää vuosittain yhden ison NLP-tapahtuman. Aikaisempina vuosina se on ollut kotimainen kongressi ja tulevaisuudessa se voi olla esim. kongressimatka ulkomailla tapahtuvaan kongressiin tai / ja tutustuminen jonkun toisen maan NLP-yhdistyksen toimintaan.

NLP-yhdistyksen jäsenet voivat liittyä yhdistyksen jaostoihin, jotka palvelevat sekä alueellisina alasta kiinnostuneiden yhteydenpitofoorumeina, että tietyistä teemoista kiinnostuneiden asiantuntijoiden ajatustankkeina.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen NLP:stä kiinnostunut.

NLP-YHDISTYS RY:N LYHYT HISTORIIKKI

NLP-yhdistys perustettiin vuonna 1990. Perustajajäseniä olivat mm. sellaiset suomalaisen NLP:n pioneerit kuin Veli-Matti Toivonen ja Peter von Harpe. Ensimmäisen toimintavuoden muutamasta kymmenestä jäsenestä yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut lähes tuhanteen jäseneen. Suomessa on nykyisin ehkä pari tuhatta NLP Practitioner tai Master Practitioner Diplomin suorittanutta sekä yli 150 NLP-Trainer Diplomin (NLP-kouluttajadiplomin) suorittanutta. Lisäksi tuhansien eri alojen ammattilaiset ovat suorittaneet NLP:n lyhytkursseja.