Eettiset ohjeet, NLP-yhdistys

Suomen NLP-yhdistyksen eettiset ohjeet

Suomen NLP-yhdistyksen jäsenet

· kunnioittavat kaikkien ihmisarvoa, ihmisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

· toimivat rehellisesti, itsenäisesti, puolueettomasti ja NLP:n perusoletusten mukaisesti.

· harjoittaessaan NLP:tä edustavat itseään, NLP-asiantuntijuuttaan ja kokemustaan rehellisesti omien kykyjensä mukaan.

· toimivat eettisesti, luottamuksellisesti ja muiden ihmisten maailmankuvaa kunnioittaen.

· esittävät NLP-menetelmät mahdollisuutena mm. ratkaista, kehittää ja muuttaa suhtautumista, ajattelua ja toimintaa.

· koulutuksia tai valmennuksia tarjotessaan varmistavat, että sisällöt kuvataan täsmällisesti ja toteutetaan kuvausta vastaavasti, ellei asiakkaan kanssa erikseen muuta sovita.

· käyttävät NLP-taitojaan oman hyvinvoinnin kehittämisen lisäksi myös paremman maailman edistämiseksi.